น้ำท่วม มันมากับโรคร้าย

น้ำท่วมเป็นภัยทางธรรมชาติ ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ไม่ว่าความตาย โรคภัยไข้เจ็บ การบาดเจ็บ รุนแรงขนาดต้องย้ายที่อยู่จากบ้านไปอยู่บนเนิน คันกั้นน้ำ ถนน รวมทั้งการสูญเสียทางเศรษฐกิจปีละไม่น้อย ปี 48-49 รวมกว่า 1,000-2,000 ล้านบาท

น้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติอันดับแรกของประเทศไทย และยังมีคนตายเป็นประจำ ยังจำได้ไหมน้ำท่วมโคลนถล่มที่อุตรดิตถ์ ตายไป 88 คน น้ำท่วมภาคกลางเมื่อ 2 ปีก่อน 46 จังหวัด ตายไป 300 กว่าคน ปีนี้น้ำท่วมทั่วประเทศ ตายไปแล้ว 19 คน เป็นหญิง เด็กและคนชรา (ข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันที่ 1 ตุลาคม 2551)

ในที่นี้ไม่ขอกล่าวสาเหตุของน้ำท่วม เพราะท่านคงจะทราบกันจนชินหรือด้านชาต่อสาเหตุเหล่านั้น ก็หามีใครนำพาไม่ การตัดไม้ทำลายป่าต้นน้ำยังคงดำเนินต่อไป การรุกล้ำเขตสาธารณะทางเดินของน้ำก็ยังมีอยู่ การตื้นเขินของแม่น้ำลำคลอง ตลอดจนเครื่องกีดขวางก็เต็มไปหมด ยิ่งตอนนี้ทุกจังหวัดที่อยู่ใกล้ริมแม่น้ำโดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยา ก็สร้างเขื่อนกั้นขอบแม่น้ำไม่ให้ท่วมตัวจังหวัด แล้วน้ำจะไปทางใด

เรื่องตายจากน้ำท่วม การจมน้ำเป็นสาเหตุต้นๆ ทั้งจากน้ำป่าไหลหลาก หรือจากน้ำท่วมเอ่อ บาดแผลจากเศษไม้ เศษเหล็ก เศษแก้ว ผลพวงจากน้ำท่วมมีบ่อย งูกัด แมลงต่อย กระแสไฟฟ้าดูด โรคภัยไข้เจ็บที่มาจากน้ำท่วมเป็นบางโรคที่ทำให้ตาย เช่น โรคฉี่หนู หรือไข้เลือดออกในเด็ก เป็นต้น

โรคที่มากับน้ำท่วมสรุปรวมได้ดังนี้
1.โรคที่เกิดจากน้ำและอาหาร
>>1.1 อหิวาห์ตกโรค
>>1.2 ไทฟอยด์
>>1.3 ตับอักเสบ เอ
>>1.4 ท้องร่วง
>>1.5 บิด

2.โรคมาจากแมลงเป็นพาหะ
>>2.1 มาลาเรีย
>>2.2 ไข้แดงกี่ (ไข้เลือดออก)

3.โรคที่เกิดจากการสัมผัสน้ำสกปรก น้ำเน่า น้ำขัง
>>3.1 ผิวหนังอักเสบ-ผื่นคัน-โรคน้ำกัดเท้า (ฮ่องกงฟุต)
>>3.2 ตาแดง ตาอักเสบ
>>3.3 การอักเสบ หู จมูก ลำคอ
>>3.4 บาดแผลอักเสบ
>>3.5 โรคฉี่หนู

4.โรคที่เกิดจากการตากฝน/น้ำ นานๆ
>>4.1 อุณหภูมิร่างกายต่ำ ตัวเย็น
>>4.2 โรคทางเดินหายใจ

5.ผลต่อสุขภาพจิต
>>5.1 นอนไม่หลับ
>>5.2 เศร้าซึมอย่างรุนแรง
>>5.3 โรคเก่ากำเริบ

เพื่อไม่ให้เกิดโรคเหล่านั้นทำอย่างไรดี WHO หรือองค์กรอนามัยโลก ได้ให้คำแนะนำว่าควรทำหรือไม่ทำอะไรบ้าง ดังนี้

การป้องกันโรคที่เกิดจากน้ำ

ควรทำ
1.ดื่มน้ำที่สะอาดจากแหล่งที่ปลอดภัย ปลอดโรค ถ้ากลัวเปรอะเปื้อนเชื้อโรค ต้ม ให้สุกก่อนหรือผ่านสารคลอรีน
2.เก็บน้ำไว้ในภาชนะ หรือตุ่มปากแคบมีฝาหรือผ้าปิด
3.อาหารต้องสุกหรืออุ่นให้ทั่วถึง และกินขณะร้อนๆ
4.เก็บอาหารให้มิดชิด
5.ล้างมือให้สะอาดก่อนเตรียมอาหาร ขณะกินอาหาร หรือหลังจากออกจากห้องส้วม (หลังจากถ่ายอุจจาระ หรือปัสสาวะ) ทำให้เป็นนิสัย
6.เมื่อมีท้องร่วงท้องเสีย ต้องเพิ่มปริมาณน้ำดื่ม หรือใช้น้ำเกลือแร่ โออาร์เอส ทันทีที่พบว่ามีอาการโรคท้องร่วง
7.ถ้าเด็กท้องเสีย ท้องร่วง ต้องส่งไปพบแพทย์หรือไปโรงพยาบาลในกรณีดังต่อไปนี้
>>7.1 เด็กงอแง ร้องกวนไม่หยุด ซึม หรือหมดสติ
>>7.2 เด็กกิน ดื่ม ไม่ดี
>>7.3 เด็กมีอาการหิวกระหาย ปากแห้ง ปัสสาวะน้อยลง
>>7.4 เด็กมีไข้หรืออุจจาระปนเลือด

ไม่ควรทำ-หรืออย่า
1.อย่าดื่มน้ำจากแหล่งสกปรกหรือไม่ปลอดภัย
2.อย่ากินอาหารดิบ นอกจากปอกเปลือกใหม่ๆ เช่น ผลไม้บางอย่าง
3.อย่ากินผลไม้ที่ผ่าไว้
4.อย่าถ่ายอุจจาระไม่เป็นที่ไม่เป็นทาง

การป้องกันโรคที่เกิดจากแมลง-สัตว์เป็นพาหะ

ควรทำ
1.ใช้มุ้งที่อาบน้ำยากันแมลง (ยุง) หรือฉีดยาไล่แมลง ขณะหลับนอน
2.สวมเสื้อผ้าคลุมแขนและขา
3.ขณะที่ผู้ป่วยเริ่มเป็นไข้ระยะแรก อย่าให้ยุงกัด (จะนำโรคไปให้คนอื่น)
4.ถ้าจำเป็น ต้องเทน้ำที่กักเก็บไว้ทิ้ง สัปดาห์ละครั้ง กรณีที่มียุงมาไข่
5.เทภาชนะที่มีน้ำขังทิ้ง เช่น กะลา ขวดไหแตก ยางที่มีน้ำขัง
6.บริเวณที่มีมาลาเรียระบาด คนมีไข้ให้สงสัยไว้ก่อน และส่งไปรักษา

อย่าทำ
1.อย่าให้น้ำขังนิ่ง (ยุงจะแอบไข่ ยุงลายชอบ)
2.อย่าปล่อยให้มีน้ำขังในภาชนะที่ทิ้งดังกล่าวข้างต้น
3.ไม่ควรแนะนำหรือส่งเสริมให้เด็กนุ่งกางเกงขาสั้น หรือเสื้อแขนสั้น

การป้องกันโรคที่เกิดจากอาหาร
1.ควรเก็บอาหารไว้ในที่มีอุณหภูมิเหมาะสม ป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อโรค
>>1.1 กินอาหารที่สุกแล้วทันที ไม่ควรทิ้งอาหารที่สุกแล้วในห้องอุณหภูมิธรรมดาเกินกว่า 2 ชั่วโมง
>>1.2 อาหารปรุงสุกควรอุ่นอุณหภูมิเกิน 60 ํซ ก่อนรับประทาน
>>1.3 อาหารปรุงสุกหรือเหลือที่ไม่สามารถแช่แข็งได้ควรทิ้งไป

2.ควรทำอาหารให้สุกทั่ว (ฆ่าเชื้อโรคอันตราย)
>>2.1 หุงต้มอาหาร เช่น เนื้อ หมู ไก่ อาหารทะเลให้สุกอย่างทั่วถึง
>>2.2 เนื้อ หมู ไก่ ที่ทำจนสุกแล้ว สังเกตว่าน้ำเนื้อหรือเนื้อสัตว์ส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ควรมีสีแดงหรือสีชมพู (หากมีแสดงว่ายังไม่สุกเต็มที่)
>>2.3 อุ่นซุปหรือสตูให้เดือดและต้มให้เดือดต่อสัก 15 นาที
>>2.4 กินอาหารทันทีที่ทำให้สุก หากจำเป็นต้องกินทีหลังต้องอุ่นจนร้อนเต็มที่ก่อนกิน

คงพอได้แนวทางป้องกันโรคที่มาจากน้ำท่วมได้ ในขณะเดียวกัน ต้องมีคนคอยดูแลผู้สูงอายุ และคนพิการ ลูกเด็กเล็กแดง ที่มีโอกาสตกน้ำและจมน้ำได้ง่าย

ขอให้โชคดีและปลอดภัย อันตรายและโรคภัยจากน้ำท่วม
http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01act03061051&sectionid=0130&day=2008-10-06

This entry was posted in FoodBorn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s