บทความเกี่ยวกับไขมันในเลือด

บทความเกี่ยวกับไขมันในเลือด

………………………………………………………..
ภาพวาดแสดงเส้นเลือด

1. ไขมันในเลือดคืออะไร

ไขมัน (Lipids) คือสารที่ละลายได้ดีในตัวทำละลายอินทรีย์แต่ไม่ละลายในน้ำ โดยทั่วไปประกอบด้วยธาตุ คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน บางพวกอาจมีไนโตรเจน ฟอสฟอรัสหรือกำมะถันอยู่ด้วย ไขมันในร่างกายมาจาก 2 ส่วนด้วยกัน คือ จากอาหารที่บริโภคเข้าไปและจากการที่ร่างกายผลิตขึ้นเอง ไขมันจะถูกนำมาใช้ให้เกิดพลังงาน (ไขมัน 1 กรัม ให้พลังงาน 9 แคลอรี่) สร้างฮอร์โมน ช่วยย่อยอาหาร และ สร้างเนื้อเยื่อของเซลล์

………………….
……………………..โครงสร้างของไลโปโปรตีน (ไขมันรวมตัวกับโปรตีน)


ไขมันในเลือดมี 4 ชนิดคือ

1. โคเลสเตอรอล (Cholesterol) เป็นไขมันที่พบมากในอาหารประเภทไข่แดง เครื่องในสัตว์ นม เนย ที่มาจากสัตว์ มันกุ้ง หอยนางรม ปลาหมึก นอกจากโคเลสเตอรอลที่ได้จากอาหารแล้ว ร่างกายสามารถสร้างโคเลสเตอรอลจาก ตับ และลำไส้ ร่างกายใช้ โคเลสเตอรอลบางส่วนนำไปสร้างน้ำดี เพื่อช่วยย่อยไขมันและสร้างฮอร์โมนที่ผลิตจากรังไข่ ต่อมลูกหมาก และต่อม adrenal

โครงสร้างของไลโปโปรตีน (ไขมันรวมตัวกับโปรตีน) 2. ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) เป็นแหล่งเก็บพลังงาน
ที่สำคัญของร่างกายคาร์โบไฮเดรทและโปรตีนที่เหลือใช้
จะถูกเปลี่ยนเป็น ไตรกลีเซอไรด์ เก็บสะสมไว้ที่ เนื้อเยื่อ ไขมัน (adipose tissue) เพื่อเป็นพลังงานสำรอง
3. ฟอสโฟลิปิด (Phospholipid) เป็นไขมันที่เป็นส่วน
ประกอบที่สำคัญของเซลล์membrane และเป็นตัวช่วย
ในการละลายไขมันชนิดอื่น
4. กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid) เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญในร่างกายหลังการดูดซึมอาหารและถูกพาไปในเลือดโดยรวมตัวกับอัลบูมิน

………………………..

ไขมันในเลือดสำคัญอย่างไร

……….
โครงสร้างของ แอล ดี แอล

ส่วนประกอบและหน้าที่ของไขมันในเลือด

เนื่องจากไขมันไม่ละลายในน้ำ ดังนั้นจะต้องรวมตัวกับโปรตีนเป็น ไลโปโปรตีน (Lipoprotein) ซึ่งจะทำหน้าที่ขนส่งไขมันให้เคลื่อนไปในกระแสเลือดและอวัยวะต่างๆในร่างกาย ไลโปโปรตีน มี 4 ชนิด โดยแบ่งตามความหนาแน่น ดังนี้

โครงสร้างของ แอล ดี แอล

1. ไคโลไมครอน (Chylomicron) เป็นไขมันที่พบในเลือดหลังจากที่ รับประทานอาหารที่มีไขมันมาก ประกอบด้วย ไตรกลีเซอไรด์ ร้อยละ 84 ปกติจะไม่พบ ไคโลไมครอน ในเลือดหลัง จากอดอาหารเป็นเวลา 12 ชั่วโมง ไคโลไมครอนถูกสร้างที่เยื่อบุลำไส้เล็ก ทำหน้าที่ขนส่งไตรกลีเซอไรด์ที่ได้จากอาหาร นำไปสะสมไว้ในเนื้อเยื่อไขมัน

2. วี แอล ดี แอล (VLDL ,Very Low Density Lipoprotein) ร่างกายสร้างขึ้นจากตับและลำไส้เล็ก(เป็นส่วนน้อย) ประกอบด้วยไตรกลีเซอไรด์ ร้อยละ 51 ทำหน้าที่ขนส่ง ไตรกลีเซอไรด์ที่ร่างกายสร้างขึ้นจากตับไปยังผนังหลอดเลือด เนื้อเยื่อไขมันและกล้ามเนื้อ

3. แอล ดี แอล (LDL, Low Density Lipoprotein) มีส่วนประกอบของ โคเลสเตอรอล ในปริมาณสูงถึงร้อยละ 45 ร่างกายสร้าง LDL จากการเผาผลาญ VLDL ทำหน้าที่ขนส่ง โคเลสเตอรอล จากตับไปยังผนังหลอดเลือด เนื้อเยื่อไขมัน และกล้ามเนื้อทำให้ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้นถ้าสูงเป็นระยะเวลานาน จะเกิดการคั่งและเกาะตามหลอดเลือดทำให้เกิดการอุดตันได้ จึงจัดเป็นไขมันชนิดร้าย

4. เอช ดี แอล (HDL, High Density Lipoprotein) ร่างกายสร้างจากตับและลำไส้ ทำหน้าที่ขนส่ง โคเลสเตอรอล จากเซลล์อื่นๆ ไปยังตับเพื่อเผาผลาญเป็นน้ำดี หรือนำไปให้ตับสร้าง LDL ทำให้ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดต่ำลง จัดเป็นไขมันชนิดดี


…………………………………………………

คุณมีระดับไขมันในเลือดสูงหรือไม่

2. ระดับไขมันในเลือด

การตรวจระดับไขมันในเลือด

เราจะทราบได้โดยการเจาะเลือดตรวจหาระดับไขมันในเลือด การเตรียมตัวต้องอดอาหารอย่างน้อย 12 ชั่วโมง (ทานน้ำเปล่าได้) ก่อนมาเจาะเลือด

ไขมันที่นิยมตรวจในเลือดมี 4 ชนิดคือ

การตรวจระดับไขมันในเลือด

1. โคเลสเตอรอล (Cholesterol) ซึ่งเป็นผลรวมของโคเลสเตอรอลที่มาจาก แอล ดี แอล โคเลสเตอรอล (LDL-C), เอช ดี แอล โคเลสเตอรอล (HDL-C),และ วี แอล ดี แอล โคเลสเตอรอล (VLDL-C) Cholesterol (มก./ดล.) = LDL-C + HDL-C + VLDL-C (หรือเท่ากับค่า ไตรกลีเซอไรด์/5) ในคนปกติ มีค่า โคเลสเตอรอล อยู่ระหว่าง 150 – 250 มก./ดล. ระดับ โคเลสเตอรอลยังแปรผันตามอายุ โดยอายุมากขึ้นจะทำให้ระดับโคเลสเตอรอล สูงขึ้น

………………………..

2. ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) ค่าปกติในผู้ชายเท่ากับ 40 –160 มก./ดล.,ผู้หญิงเท่ากับ 35 –135 มก./ดล.

……………..

3. เอช ดี แอล โคเลสเตอรอล (HDL-C) หรือไขมันชนิดดี ค่าปกติอยู่ระหว่าง 40-90 มก./ดล.

4. แอล ดี แอล โคเลสเตอรอล (LDL-C) หรือไขมันชนิดร้าย ค่าปกติ < 130 มก./ดล.

……………………………………..

3. ไขมันในเลือดสูงกับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ

โรคหัวใจขาดเลือด (Ischemic Heart Disease,Coronary Heart Disease,Arteriosclerotic Heart Disease) เป็นกลุ่มของโรคหัวใจที่เกิดขึ้นจาก หลอดเลือดหัวใจนำเลือด ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ไม่พอ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากภาวะ หลอด เลือดแดงแข็ง (Atherosclerosis) เนื่องมาจากการทับถม ของ โคเลสเตอรอล และไขมัน บนผนังของหลอดเลือดแดง ถ้าเกิดการทับถมเป็นเวลานาน หลายๆปีอาจทำให้ หลอดเลือด แดงเกิดการอุดตันเลือดไหลผ่านไม่สะดวก ทำให้เกิด Coronary Heart Disease (CHD) ซึ่งเป็นภาวะที่ความกว้างของหลอดเลือดแดงแคบลงกว่าปกติ อาจมีการอุดตันในการส่งเลือดและ อ๊อกซิเจนไปให้กล้ามเนื้อหัวใจ การตีบตันของเส้นเลือดทำให้เกิดอาการเจ็บหน้าอก ภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน (acute myocardial infarction) และอาจตายกระทันหัน ดังนั้นระดับไขมันในเลือดสูงจึงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอันหนึ่งของการเกิด โรคหัวใจขาดเลือด

*ระดับไขมันในเลือดและความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจเสนอแนะโดย NCEP (National Cholesterol Education Program)

ยอมรับได้ ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงสูง
โคเลสเตอรอล(มก./ดล.) <200 200-239 >240
ไตรกลีเซอไรด์(มก./ดล.) <250 250-500 >500
แอล ดี แอล โคเลสเตอรอล(มก./ดล.) <130 130-159 >หรือ=160
เอช ดี แอล โคเลสเตอรอล(มก./ดล.) >40 35-40 <35

…………………………………………………..

4. การป้องกันการเกิดภาวะไขมันในเลือดสูง

1. กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ คาร์โบไฮเดรท โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ และวิตามิน

2. กินอาหารที่มีโคเลสเตอรอลน้อยกว่า 300 มิลลิกรัมต่อวัน

3. กินอาหารที่มีไขมันไม่เกินร้อยละ 30 ของพลังงานทั้งหมด

4. ลดอาหารที่มีกรดไขมันอิ่มตัว เช่นเนื้อสัตว์ติดมัน ไขมันสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากนม และน้ำมันพืชบางชนิดได้แก่ น้ำมันมะพร้าว น้ำมันปาล์ม

5. เพิ่มกรดไขมันไม่อิ่มตัว(ในน้ำมันถั่วเหลือง, น้ำมันข้าวโพด,น้ำมันรำ)ซึ่งจะมีกรดไลโนเลอิค ซึ่งเป็นตัวลดโคเลสเตอรอล

6. กินอาหารที่มีกากและใยอาหารมากๆได้แก่ ผัก ผลไม้ ข้าวซ้อมมือ ถั่วสด ถั่วเมล็ดแห้ง ใยอาหารจำทำให้โคเลสเตอรอลถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้น้อย

7. หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีน้ำตาลมาก

8. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

9. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

10.ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคือ

หญิง : น้ำหนักที่ควรจะเป็น(กิโลกรัม) = ส่วนสูงเป็นเซนติเมตร – 105
ชาย : น้ำหนักที่ควรจะเป็น(กิโลกรัม) = ส่วนสูงเป็นเซนติเมตร – 100

Blogged with the Flock Browser
Advertisements
This entry was posted in Cafe(จิปาถะจริง) and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s